במלאי

אבחון אט

אסתר טוב לי,לא להשאלה

1542 #

במלאי

אבחון אט

אסתר טוב לי,לא להשאלה

5005 #

במלאי

אסיפת עכברים - דיסק

מבדק לקריאה וכתיבה לכיתה ב'

5976 #

במלאי

דיסק סיפור הנעליים

מבדק קריאה וכתיבה לכיתה א'

3415 #

במלאי

חוברת הנחיה למורה - כיתית

מבדק לכיתה ב'

8907 #

במלאי

חוברת הנחיות העברה פרטנית

מבדק לכיתה ב'

2458 #

במלאי

חוברת הנחיות להעברת המשימות

מבדק קריאה וכתיבה לכיתה א'

3878 #

במלאי

חוברת לתלמידים

מבדק לכיתה ב'

7251 #

במלאי

חוברת משימות 1-8

מבדק קריאה וכתיבה לכיתה א'

9589 #

במלאי

חוברת משימות 9-10

מבדק קריאה וכתיבה לכיתה א'

1558 #

במלאי

חוברת תיעוד

מבדק קריאה וכתיבה לכיתה א'

8109 #

במלאי

מבדק לכיתה ב'

ספרון לתלמידים

0936 #

במלאי

מבחן מעש"ה

מבחן עיבוד שפה דבורה לילדים בני 5 – 11 שנים ,לא להשאלה

4833 #

במלאי

מדריך למורה

2047 #

במלאי

מדריך למורה

מבדק קריאה וכתיבה לכיתה א'

1025 #

במלאי

ספור הנעלים

מבדק קריאה וכתיבה לכיתה א'

5742 #

במלאי

ערכת אבחון ניצן

ניצן,לא להשאלה

2072 #